PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

PDN: Mẹ Trưởng BKS đã bán 1.610 CP

Bà Võ Thị Trung – mẹ bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng BKS của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) đã bán 1.610 CP trong tổng số 5.000 CP đăng ký giao dịch.

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Thị Trung

Mã chứng khoán: PDN

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 8.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn THị Hạnh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Trưởng BKS

 Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Mẹ

Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 100 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP

Số lượng CP đã mua: 1.610 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.390 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 6/3/2012 đến ngày 4/5/2012

 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM12,0 +1,0 (9,1%) 0,00,0
HSX17.695,2 +17.647,5 (36.996,9%) 9,04,9
HNX11,0 +0,1 (0,9%) 8,84,0
HSX637.010,2 +636.983,1 (2.346.162,2%) 0,543,7
HSX70.779,6 +70.710,1 (101.741,1%) 5,24,0
HSX35.389,6 +35.369,5 (175.967,9%) 2,96,3
HSX8.847,6 +8.820,2 (32.190,7%) 3,96,5
HNX21,4 +1,4 (7,0%) 2,35,4
HSX194.642,4 +194.599,1 (449.940,1%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược