PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

PDN: Mẹ Trưởng BKS đã bán 1.610 CP

Bà Võ Thị Trung – mẹ bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng BKS của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) đã bán 1.610 CP trong tổng số 5.000 CP đăng ký giao dịch.

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Thị Trung

Mã chứng khoán: PDN

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 8.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn THị Hạnh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Trưởng BKS

 Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Mẹ

Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 100 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP

Số lượng CP đã mua: 1.610 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.390 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 6/3/2012 đến ngày 4/5/2012

 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,00,0
HSX8.847,9 +8.800,4 (18.527,1%) 9,04,9
HNX0,0 -11,6 (-100,0%) 8,84,0
HSX521.994,5 +521.970,1 (2.134.846,8%) 0,543,7
HSX822.805,2 +822.735,2 (1.175.336,0%) 5,24,0
HSX115.015,9 +114.997,3 (618.264,9%) 2,96,3
HSX8.847,7 +8.817,9 (29.590,2%) 3,96,5
HNX0,0 -19,0 (-100,0%) 2,35,4
HSX300.810,6 +300.778,6 (939.933,0%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược