PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

PDN: Mẹ Trưởng BKS đăng ký bán 4.390 CP

Bà Võ Thị Trung – mẹ bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng BKS của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) đăng ký bán 4.390 CP kể từ ngày 10/5/2012.

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Thị Trung

Mã chứng khoán: PDN

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 6.390 CP

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng BKS

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Mẹ

Số lượng CP đăng ký bán: 4.390 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 10/5/2012 đến ngày 10/7/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 0,00,0
HSX8.847,8 +8.800,8 (18.725,2%) 9,04,9
HNX11,0 +0,1 (0,9%) 8,84,0
HSX743.178,5 +743.151,2 (2.722.165,6%) 0,543,7
HSX79.627,0 +79.562,0 (122.403,0%) 5,24,0
HSX88.473,8 +88.453,9 (444.492,0%) 2,96,3
HSX88.473,9 +88.447,7 (337.586,5%) 3,96,5
HNX18,3 +1,6 (9,6%) 2,35,4
HSX141.558,2 +141.515,0 (327.581,0%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược