PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

Nghị quyết HĐQT: PDC - Năm 2013 đặt kế hoạch lợi nhuận 6,8 tỷ đồng

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 07/02/2013 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

Năm 2013, PDC đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 149,7 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế 6,8 tỷ đồng và dự kiến không chia cổ tức. Trong đó, riêng quý 1/2013 công ty dự kiến đạt 39 tỷ đồng doanh thu và 1,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Nghị quyết chi tiết
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,0 -0,4 (-9,1%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -7,1 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược