PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

KQKD 2012: PDC đạt gấp 2 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm

Luỹ kế cả năm 2012, PDC lãi sau thuế 5,38 tỷ đồng, tăng 78,15% so với cùng kỳ 2011.

Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4, PDC đạt 27 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15% so với cùng kỳ. Luỹ kế năm 2012, công ty đạt 136,85 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng mạnh kéo lãi gộp đạt 2,15 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. LNST riêng quý 4 đạt 825 triệu đồng, tăng 151,5% so với cùng kỳ nâng luỹ kế cả năm 2012 lên 5,38 tỷ đồng, tăng 78,15% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch 2,52 tỷ đồng LNST năm 2012, PDC đã đạt gần gấp đôi.

 

Theo giải trình của PDC, LNST quý 4 tăng một phần do công ty được nhận cổ tức đầu tư vốn góp tại CTCP Sài Gòn Kim Liên kể từ năm 2011 trở về trước được công ty ghi nhận cho năm 2012. Ngoài ra, việc giám sát chặt chẽ giá thành sản phẩm dịch vụ nên lãi cao hơn.

Phải lưu ý thêm rằng, tuy LNST tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng nếu so với quy mô vốn 150 tỷ đồng thì tỷ suất sinh lợi trên vốn của PDC vẫn ở mức thấp. Đến cuối năm 2012, LNST chưa phân phối là -47 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

27.03

31.78

-14.95%

136.85

122.75

11.49%

Giá vốn

24.88

28.15

-11.62%

120.14

106.62

12.68%

Tỷ trọng giá vốn/DT

92.05%

88.58%

 

87.79%

86.86%

 

LN gộp

2.15

3.63

-40.77%

16.7

16.13

3.53%

DT tài chính

1.36

0.09

1411.11%

1.79

0.25

616.00%

Lợi nhuận khác

-2.42

-0.30

706.67%

-3.74

-1.26

196.83%

LNST

0.83

0.33

151.52%

5.38

3.02

78.15%


Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,0 -0,4 (-9,1%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -7,1 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược