PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

Công bố thông tin: PDC thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKKD

Công ty nhận được thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 6)

Ngày 08/10/2012 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông nhận được thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An cấp lần thứ 6. Các nội dung thay đổi tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:
 

Bổ sung “chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế” tại ngành nghề kinh doanh “Điều hành tua du lịch” và bỏ ngành nghề kinh doanh “Đại lý, môi giới, đấu giá”.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,9 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX0,0 -5,7 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -4,1 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -7,0 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược