PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

Công bố thông tin: PDC thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đình Phúc.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5. Nội dung thay đổi gồm:

1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Người ĐDTPL cũ: Ông Trần Hoài Đức, Người ĐDTPL mới: Ông Trần Đình Phúc).

2. Bổ sung mã ngành tương ứng các ngành, nghề kinh doanh tại Giấy phép.
 

Chi tiết xem file đính kèm


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,2 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -50,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX44.237,1 +44.208,7 (155.664,4%) 4,46,5
HNX0,0 -4,6 (-100,0%) 0,311,4
HNX3,4 +0,3 (9,7%) 0,56,7
UPCOM0,0 -8,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX44.237,5 +44.174,2 (69.785,4%) 17,94,8
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược