PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

Thay đổi nhân sự: PDC bổ nhiệm ông Trần Đình Phúc làm Giám đốc

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/8/2012.

Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) công bố quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc Công ty.

Theo đó, ông Trần Đình Phúc, Phó giám đốc phụ trách Công ty giữ chức Giám đốc Công ty

Bà Trương Thị Huyền, Giám đốc chi nhánh Khách sạn Phương Đông giữ chức Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Khách sạn Phương Đông.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/8/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,9 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX0,0 -5,7 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -4,1 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -7,0 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược