PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

Kết quả kinh doanh: 6 tháng, lợi nhuận PDC vượt 34% kế hoạch năm

Quý II/2012, CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) công bố lãi 3 tỷ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ nâng lũy kế 9 tháng lên hơn 3 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm.

Trong Quý II/2012, PDC thu về 29 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính, giảm gần 5% so với cùng kỳ 2011. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại tăng hơn 26% do giá vốn hàng bán giảm. Lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ đồng, tăng trưởng 163% so với cùng kỳ 2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, PDC đạt doanh thu 75 tỷ đồng; tăng 21,5% so với 6 tháng 2011. Lợi nhuận ghi nhận mức tăng 34,3% với hơn 3 tỷ đồng.

Như vậy, PDC đã hòan thành vượt mức 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tuy nhiên, nếu nhìn vào quy mô vốn 150 tỷ đồng thì mức kế hoạch và mức lợi nhuận đạt được không phải cao.


PDC giải trình nguyên nhân khiến lợi nhuận quý II/2012 tăng mạnh so với quý II/2011 là do:

+Việc phân bổ chi phí công cụ dụng cụ dài hạn năm 2012 tại khách sạn Phương Đông giảm hơn năm 2011 do một số công cụ dụng cụ đã hết thời gian phân bổ;

+Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại (phân phối Đạm Phú Mỹ) trong quý II/2012 tăng hơn so với quý II/2011;

+Lợi nhuận kinh doanh tại nhà hàng Trường Thi tăng do quý 2 là mùa kinh doanh cao điểm của nhà hàng.


Theo - PDCCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,9 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX0,0 -5,7 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -4,1 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -7,0 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược