PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

PDC: Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012

HĐQT Công ty Cổ phần Du lich Dầu khí Phương Đông (PDC) cũng trình ĐHCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 với 3,34 tỷ đồng LNTT, tăng 10% so với thực hiện năm 2011.

Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) thông báo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức sáng nay, 9/3/2012.

Tại đại hội, PDC sẽ báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 với 3,02 tỷ đồng LNTT, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 3 tỷ đồng được ĐHCĐ giao phó. Do khoản lỗ của năm 2009 rất lớn, nguồn lợi nhuận năm nay không đủ để bù đắp cho khoản lỗ lũy kế trước đó nên công ty không trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011.

HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 với 3,34 tỷ đồng LNTT, tăng 10% so với thực hiện năm 2011, LNST đạt 2,18 tỷ đồng. Công ty tiếp tục không chia cổ tức năm 2012.

Chi tiết xin xem chi tiết tại file đính kèm.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,9 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX5,1 -0,5 (-8,9%) 0,311,4
HNX3,6 -0,4 (-10,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược