PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

PDC: ĐHCĐ thông qua thay đổi 3 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS

Năm 2012, PDC đặt kế hoạch 2,52 tỷ đồng LNST, giảm 500 triệu đồng so với thực hiện năm 2011. Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2011 và 2012.

Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức ngày 9/3 vừa qua.

Một điểm đáng chú ý trong Nghị quyết mà ĐHCĐ năm nay thông qua là việc “dàn” lãnh đạo của công ty được ĐHCĐ thông qua thay đổi gần hết.

-Ông Trần Hoài Đức thôi giữ chức Thành viên HĐQT và bầu bổ sung bà Nguyễn Thương Huyền làm TV. HĐQT từ 15/9/2011.

-Chấp thuận việc ông Nguyễn Văn Mậu thôi giữ chức Thành viên HĐQT công ty và chấp thuận việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mai Hương làm thành viên HĐQT của công ty thay ông Mậu từ ngày 30/12/2011.

-Chấp thuận việc bà Lê Thị Mai Hoa thôi giữ chức Thành viên HĐQT và bầu ông Phó Thiên Sơn làm thành viên HĐQT thay bà Hoa từ ngày 9/3/2012.

-Chấp thuận việc ông Đặng Tuấn Dũng thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung bà Lê Khánh Linh thay ông Dũng từ ngày 9/3/2012.

Năm 2012, PDC đặt kế hoạch 2,52 tỷ đồng LNST, giảm 500 triệu đồng so với thực hiện năm 2011. Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2011 và 2012.

Chi tiết xin xem chi tiết tại file đính kèm.


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,9 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX5,1 -0,5 (-8,9%) 0,311,4
HNX3,6 -0,4 (-10,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược