PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

PDC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Ngày 07/02/2012, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Du lich Dầu khí Phương Đông (PDC).

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2012

Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 25/02/2012

Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Phương Đông - Số 02 Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,0 -0,4 (-9,1%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -7,1 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược