ONE

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (HNX)

BCTC soát xét: ONE lãi 5,7 tỷ đồng 6 tháng

Mức lãi này đã giảm 173 triệu đồng so với báo cáo trước soát xét.

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE) công bố báo cáo bán niên sau soát xét.

Theo báo cáo soát xét, giá vốn hàng bán 6 tháng đầu năm của ONE là 83,7 tỷ đồng, tăng 753 triệu đồng so với trước soát xét, trực tiếp làm giảm lãi gộp xuống còn 21,6 tỷ đồng.

Chi phí quản lý 6 tháng 2012 của ONE được ghi nhận 9,7 tỷ đồng, giảm 753 triệu đồng. Chi phí tài chính tăng 220 triệu đồng so với trước soát xét.

Kết quả, lãi sau thuế 6 tháng 2012 của ONE đạt 5,76 tỷ đồng, giảm 173 triệu đồng so với báo cáo trước soát xét.


Theo - HNX/TTVNKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.463,4 (854.718,4%) 1,92,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,511,6
HNX4,3 +0,2 (4,9%) 4,02,0
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược