ONE

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (HNX)

ONE: Giải trình chậm công bố thông tin BCTC quý II.2012

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE) thông báo giải trình chậm công bố thông tin BCTC quý II.2012.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 1,92,6
HNX4,0 +0,3 (8,1%) 0,511,6
HNX5,0 0,0 (0,0%) 4,02,0
HNX0,0 -17,5 (-100,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược