ONE

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (HNX)

Kết quả kinh doanh: Giảm chi phí lãi vay, quý II ONE lãi 3,5 tỷ

EPS 6 tháng đầu năm 2012 của ONE đạt 1.187 đồng.

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Doanh thu thuần quý 2/2012 của ONE đạt 43,7 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ tình hình tỷ giá ổn định, Chi phí tài chính quý 2/2012 giảm 81% so với cùng kỳ, nhờ giảm khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá. Quý 2/2011, ONE lỗ do chênh lệch tỷ giá 5,5 tỷ đồng. Quý 2/2012, khoản lỗ chỉ còn 68 triệu đồng.

Quý 2/2012 ONE báo lãi 3,5 tỷ đồng, so với khoản lỗ gần 5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ vào việc giảm chi phí tài chính. Lũy kế 6 tháng, ONE lãi 5,9 tỷ đồng, thực hiện 66% kế hoạch lợi nhuận năm 2012.

Tồn kho tăng gấp đôi so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

EPS 6 tháng đầu năm 2012 của ONE đạt 1.187 đồng.


Theo - HNX/TTVNKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX796.262,5 +796.250,9 (6.864.232,1%) 1,92,6
HNX3,5 -0,1 (-2,8%) 0,511,6
HNX4,9 +0,3 (6,5%) 4,02,0
HNX17,5 0,0 (0,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược