ONE

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (HNX)

ONE: Ký hợp đồng kiểm toán với A&C

CTCP Truyền thông số 1 (ONE) thông báo quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

Cụ thể, ONE đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn  (A&C) -  Chi nhánh tại Hà Nội.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.463,4 (854.718,4%) 1,92,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,511,6
HNX4,3 +0,2 (4,9%) 4,02,0
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược