ONE

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (HNX)

ONE: Thay đổi đăng ký kinh doanh

CTCP Truyền thông số 1 (ONE) thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX796.262,5 +796.250,9 (6.864.232,1%) 1,92,6
HNX3,5 -0,1 (-2,8%) 0,511,6
HNX4,9 +0,3 (6,5%) 4,02,0
HNX17,5 0,0 (0,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược