ONE

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (HNX)

ONE: Lên kế hoạch lãi 12 tỷ đồng năm 2012

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Theo đó, năm 2012 ONE dự kiến đạt 300 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng và mức cổ tức 15%.

Thông qua việc chuyển trụ sở công ty và bổ sung, mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Đại hội cũng đã thông qua việc chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền tỷ lệ 12%.

Được biết, năm 2011 ONE đạt hơn 252 tỷ đồng doanh thu và 7 tỷ đồng lợi nhuận.

Nghị quyết ĐHCĐ chi tiết


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.463,4 (854.718,4%) 1,92,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,511,6
HNX4,3 +0,2 (4,9%) 4,02,0
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược