ONE

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (HNX)

ONE: Chồng kế toán trưởng đã bán 6.100 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan thuộc CTCP Truyền thông số 1 .Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Đức

 

Mã chứng khoán: ONE

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.120 CP

 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0,0012%

 

Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng

 

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng

 

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 35.231 CP

 

Tỷ lệ cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0,007%

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Không đăng ký

 

Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.100 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20 CP

 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0,000406%

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 15/03/2012

 

Ngày kết thúc giao dịch: 15/03/2012


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.463,4 (854.718,4%) 1,92,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,511,6
HNX4,3 +0,2 (4,9%) 4,02,0
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược