ONE

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (HNX)

ONE: Báo cáo thường niên năm 2011

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo Báo cáo thường niên năm 2011 của CTCP Truyền Thông số 1 (ONE)

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX424.673,4 +424.662,2 (3.791.626,7%) 1,92,6
HNX3,1 +0,2 (6,9%) 0,511,6
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 4,02,0
HNX0,0 -17,8 (-100,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược