ONE

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (HNX)

ONE: Dự kiến trả cổ tức năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 12%

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 7/3 thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, định hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Việc họp Đại hội cổ đông sẽ được công ty tổ chức vào chiều ngày thứ 7, 21/4/2012 tại phòng họp Lotus I&II, tầng 2, khách sạn Sunway số 19 phố Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại Đại hội, HĐQT của ONE sẽ trình đại hội cổ đông việc chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền tỷ lệ 12%.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.463,4 (854.718,4%) 1,92,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,511,6
HNX4,3 +0,2 (4,9%) 4,02,0
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược