OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Giải trình KQKD: OGC giải trình công ty mẹ lỗ gần 55 tỷ đồng trong quý IV

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) giải trình kết quả kinh doanh riêng lẻ quý IV/2012.

 

OGC cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ quý IV lỗ 54,3 tỷ đồng là do hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng sụt giảm do thị trường trầm lắng.

Chi phí tài chính do trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty con. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng là do quảng cáo, triển khai nhà mẫu dự án và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược