OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Kết quả kinh doanh: OGC – quý IV báo lỗ trên 90 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2012, OGC lãi ròng 54,33 tỷ đồng, thua xa con số 170,2 tỷ đồng đạt được trong năm 2011.

 

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 hợp nhất.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 272 tỷ đồng giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 87,68 tỷ đồng tăng 68,79% so với năm 2011.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh nhưng các khoản chi phí cũng tăng cao trong đó phải kể đến chi phí tài chính tăng 124%; chi phí bán hàng tăng 110% nên OGC lỗ thuần 55,83 tỷ đồng.

Chịu thêm khoản lỗ khác 2,76 tỷ đồng và khoản lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết lên tới 24,3 tỷ đồng nên OGC lỗ sau thuế 96,29 tỷ đồng trong đó công ty mẹ lỗ ròng 91,16 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, lợi nhuận trước thuế OGC đạt 158,53 tỷ đồng. Được biết, năm 2012, OGC đặt kế hoạch 800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy kết thúc năm 2012, OGC chỉ đạt được gần 20% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 OGC đạt 54,33 tỷ đồng, thua xa con số 170,2 tỷ đồng đạt được trong năm 2011.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV giải trình.


Theo - CafeF/HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược