OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Giao dịch liên quan: OGC – Vợ Phó Tổng Giám đốc bán bất thành 5.100 CP

Do mức giá chưa phù hợp nên vợ ông Đào Vũ Nguyên đã không bán được 5.100 CP như đã đăng ký.

 

 

Tên người thực hiện giao dịch: Quản Phương Dung
 
Mã chứng khoán: OGC
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 5.100 CP
 
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đào Vũ Nguyên
 
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
 
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.100 CP
 
Số lượng CP đã bán: 0 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.100 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 17/1/2013 đến ngày 15/2/2013.
 
Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược