OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Công bố thông tin: OGC - Market Vector ETF Trust tăng tỷ lệ sở hữu lên 7,03%

Market Vector ETF Trust báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn CTCP Tập Đoàn Đại Dương

Market Vector ETF Trust đã hoàn thành việc mua thêm 113,860 cổ phiếu OGC và nâng tỷ lệ sở hữu từ 6.99% lên 7.03% (tương đương sở hữu 21,075,746 cổ phiếu)

Xem thông báo chi tiết

Công bố thông tin: OGC - Market Vector ETF Trust tăng tỷ lệ sở hữu lên 7,03%OGC

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược