OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Thay đổi nhân sự: OGC thay đổi Thành viên Ban Tổng Giám đốc

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc như sau:

 

Bổ nhiệm ông Lê Vũ Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban xây dựng kể từ ngày 4/2/2013.

Thay đổi nhân sự: OGC thay đổi Thành viên Ban Tổng Giám đốc

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược