OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Công bố thông tin: OGC báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã thực hiện 25 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 25 nghị quyết.

Giao dịch cổ phiếu: Có 05 giao dịch được mua/bán bao gồm:

  • Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo đã mua và được thưởng 46.015.290 CP;
  • Công ty TNHH VNT đã bán 27 triệu cổ phiếu;
  • CTCP Đầu tư xây dựng Sông Đà đã mua 13,4 triệu CP;
  • Bà Quản Phương Dung – người liên quan đã mua 5.100 CP
  • Ông Đào Vũ Nguyên – Phó Tổng Giám đốc đã mua 500 CP.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược