OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Giao dịch liên quan: OGC – Vợ Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán toàn bộ CP

5.100 cổ phiếu của vợ ông Đào Vũ Nguyên – Phó Tổng Giám đốc OGC sẽ được giao dịch từ ngày 17/1/2013.

Tên người thực hiện giao dịch: Quản Phương Dung

Mã chứng khoán: OGC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 5.100 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đào Vũ Nguyên

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.100 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 17/1/2013 đến ngày 15/2/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược