OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Giải trình KQKD: OGC – lợi nhuận hợp nhất quý III giảm 31%

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2012 đạt 52,62 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

 Nguyên nhân chủ yếu là do:

Tăng chi phí tài chính tại các công ty con; phát hành trái phiếu và vay dài hạn trong khi đó hoạt động doanh thu tài chính giảm;

Ngoài ra, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tăng do trong kỳ trước công ty có nhận được khoản tiền cổ tức 45 tỷ đồng mà không phải nộp thuế theo quy định hiện hành.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược