OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Thay đổi nhân sự: OGC bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Ông Trương Xuân Khánh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính từ ngày 8/11.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương OGC công bố thông tin về thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc.

Theo đó, OGC bổ nhiệm ông Trương Xuân Khánh làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính từ ngày 8/11. Ông Khánh sinh năm 1977.

Mới đây, OGC đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc với bà Lê Thị Anh Tuyết từ ngày 24/9 theo nguyện vọng cá nhân của bà Tuyết.


Theo - GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược