OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Thay đổi nhân sự: OGC miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) thông báo miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Lê Thị Ánh Tuyết kể từ ngày 24/9/2012.

Việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của bà Tuyết là theo nguyện vọng cá nhân.

Nếu tính từ đầu năm 2012, thì đây là lần thay đổi nhân sự ban Tổng giám đốc thứ 3 của OGC. Cụ thể, vào 8/5, OGC bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ giữ chức vụ Tổng giám đốc thay bà Nguyễn Thị Dung. Ngày 16/7, OGC bổ nhiệm ông Ngô Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách xây dựng.

Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm chưa đầy 2 tháng, ngày 13/9, OGC lại miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Ngô Văn Bình, và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dung, Thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng giám đốc OGC giữ chức danh Phó Tổng giám đốc OGC.

Như vậy, ban Tổng giám đốc của OGC hiện gồm 3 thành viên với ông Lê Quang Thụ giữ chức danh Tổng giám đốc; 2 Phó Tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Dung và ông Đào Vũ Nguyên. 


Theo - HOSE/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược