NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

Thay đổi nhân sự: Navibank bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Mai sinh năm 1978. Với sự bổ nhiệm này, Navibank hiện có 5 phó Tổng giám đốc.

Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank - NVB) vừa có Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai giữ chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của ngân hàng Nam Việt.

Được biết, bà Nguyễn Thị Mai sinh năm 1978. Với sự bổ nhiệm này, Navibank hiện có 5 phó Tổng giám đốc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6/2/2013.


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược