NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

Công bố thông tin: NVB - Báo cáo quản trị công ty năm 2012

Ngân hàng TMCP Nam Việt (NVB) công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2012.

Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2012 HĐQT đã tiến hành họp và lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 34 Nghị quyết liên quan đến hoạt động kinh doanh, công tác đầu tư và các lĩnh vự khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Về giao dịch cổ phiếu: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Vợ ông Đặng Thành Tâm (TV thường trực HĐQT) hiện đang sở hữu 10,7 triệu CP, chiếm tỷ lệ 3,5558%.

Báo cáo quản trị chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược