NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

Công bố thông tin: NVB - Thay đổi trụ sở chính

Địa chỉ mới: số 3-3A-3B và số 5 Sương Nguyệt Án, Bến Thành, Q1 TPHCM.

Ngân hành thương mại Nam Việt (NVB) quyết định của Ngân hành nhà nước về việc chấp thuận cho Ngân hành thương mại Nam Việt chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ số 343 Phạm Ngũ Lão - TPHCM đến số 3-3A-3B và số 5 Sương Nguyệt Án, Bến Thành, Q1 TPHCM.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược