NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

Giao dịch liên quan: NVB – Vợ Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 1,8 triệu CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/01/2013.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Thanh

Mã chứng khoán: NVB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.872.300 CP (tỷ lệ 0,63%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thành Tâm

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 14.827.692 CP (tỷ lệ 4.981%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.872.300 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/01/2013

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/02/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX29,5 -0,1 (-0,3%) 2,67,0
HSX53.084,5 +53.051,3 (159.793,1%) 2,20,0
HSX247.726,3 +247.704,7 (1.144.132,3%) 2,59,0
HSX176.947,3 +176.933,5 (1.277.498,1%) 2,36,9
HSX17.695,0 +17.665,5 (59.883,1%) 2,10,0
UPCOM9,8 +0,5 (5,4%) 1,30,0
HSX743.178,5 +743.157,2 (3.497.210,4%) 3,24,3
HNX9,8 -0,2 (-2,0%) 0,415,0
HNX7,5 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX70.779,0 +70.766,5 (566.132,0%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược