NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

Giao dịch liên quan: NVB - Vợ ông Đặng Thành Tâm đã thoái được gần hết CP?

Với số dư cổ phiếu trong đợt đăng ký mới là 1.872.300 cổ phiếu, nhiều khả năng, bà Thanh đã bán được 12.955.392 cổ phiếu trong đợt giao dịch trước.

Website của UBCKNN hôm nay có đăng tin người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Việt (NVB) là bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của ông Đặng Thành Tâm là Thành viên HĐQT công ty.

Theo đó, bà Thanh đăng ký bán toàn bộ 1.872.300 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,661%. Giao dịch thực hiện nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân và dự kiến thực hiện bằng khớp lệnh hoặc thoả thuận từ 11/1/2013 đến ngày 11/2/2013.

Điều đáng chú ý là, ngày 10/12/2012, trên website HNX đăng tải thông tin bà Thanh đăng ký bán toàn bộ 14.827.692 CP (tỷ lệ 4,98%) từ ngày 12/12/2012 đến 10/1/2013. Đến nay, HNX chưa đăng tải thông tin kết quả giao dịch của thương vụ này.

Với số dư cổ phiếu trong đợt đăng ký mới là 1.872.300 cổ phiếu, nhiều khả năng, bà Thanh đã bán được 12.955.392 cổ phiếu trong đợt giao dịch trước.


Theo - TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược