NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

Giao dịch liên quan: NVB - Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký bán 14.824.072 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/12/2012

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Thanh

Mã chứng khoán: NVB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.824.072 CP (tỷ lệ 4,98%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thành Tâm

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 14.827.692 CP (tỷ lệ 4,98%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 14.824.072 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/12/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/01/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược