NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

Giao dịch liên quan: NVB - Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký bán 14.824.072 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/12/2012

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Thanh

Mã chứng khoán: NVB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.824.072 CP (tỷ lệ 4,98%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thành Tâm

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 14.827.692 CP (tỷ lệ 4,98%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 14.824.072 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/12/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/01/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,4 +0,4 (1,3%) 2,67,0
HSX185.794,9 +185.762,3 (569.823,0%) 2,20,0
HSX185.794,8 +185.770,1 (750.586,1%) 2,59,0
HSX283.115,7 +283.101,9 (2.051.462,8%) 2,36,9
HSX185.794,9 +185.759,4 (523.266,0%) 2,10,0
HSX79.626,5 +79.605,2 (373.733,1%) 3,24,3
HNX9,3 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX8,2 +0,1 (1,2%) -2,0-3,3
HSX398.131,3 +398.118,4 (3.074.273,3%) 2,49,5
HSX221.184,3 +221.156,1 (784.241,5%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược