NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

Navibank giải trình: Thông tin liên quan tới vốn chủ sở hữu

Theo Navibank, tới ngày 30/9, vốn chủ sở hữu của ngân hàng là 3.027 tỷ đồng, lớn hơn vốn pháp định.

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (NVB, Navibank) đã có công văn giải trình theo yêu cầu của HNX.

Theo Navibank, Cơ quan Thanh tra giám sát đã yêu cầu Navibank trích lập dự phòng rủi ro bổ sung vì một số nguyên nhân như nợ xấu gia tăng, tài sản bảo đảm chưa hoàn tất thủ tục pháp lý,... Vốn chủ sở hữu của ngân hàng còn lại là 2.513 tỷ đồng, thấp hơn mức vốn pháp định tối thiểu là 3.000 tỷ đồng.

Theo kết luận của cơ quan thanh tra, Navibank đã tiến hành giảm nợ xấu, phối hợp với khách hàng làm thủ tục bảo đảm, yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản bảo đảm,...

Sau khi hoàn tất các nội dung trên, đối chiếu giải trình với Cơ quan Thanh tra giám sát, số dự phòng phải trích bổ sung của Navibank giảm. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng tới ngày 30/9 là 3.027 tỷ đồng, lớn hơn vốn pháp định.

 
 

Theo - GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược