NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

HNX yêu cầu: NVB xác minh kết quả thanh tra không còn VĐL

NVB phải xác minh tính xác thực kết quả thanh tra NVB không còn vốn điều lệ sau khi trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đề nghị NVB xác minh tính xác thực kết quả thanh tra NVB không còn vốn điều lệ sau khi trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định.

Theo thông tin tại bài báo nhan đề “Nhiều ngân hàng thậm chí không còn vốn điều lệ” đăng ngày 8/11/2012 trên trang báo điện tử Vietstock (www.vietsock.vn/PrintView.aspx...) theo đó, năm 2012 Ngân hàng Nhà nước đã thanh tra toàn diện 32 tổ chức tín dụng “Hầu hết các tổ chức tín dụng đều giảm kết quả kinh doanh sau thanh tra do phải trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần báo cáo có lãi nhưng qua thanh tra làm rõ thực tế là lỗ, giảm vốn điều lệ, thậm chí không còn vốn điều lệ như Ngân hàng cổ phần Nam Việt-Navibank ...”

Căn cứ quy định tại Điều 9.1, Mục 1, Chương II, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đề nghị Ngân hàng xác minh tính xác thực kết quả thanh tra NVB không còn vốn điều lệ sau khi trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược