NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

BCTC hợp nhất: 9 tháng Navibank lãi 98 tỷ đồng, giảm 34%

Lợi nhuận giảm do ngân hàng giảm lãi suất các khoản vay cũ xuống tối đa 15%.

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank - NVB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Trong quý III, thu nhập lãi thuần giảm 38% xuống 133,5 tỷ đồng trong. Ngân hàng lỗ 4,6 tỷ đồng từ hoạt động ngoại hối trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 49 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 8,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 6,6 tỷ đồng, giảm gần 90% so với quý III/2011.

Theo Navibank, ngân hàng đã thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, giảm lãi suất cho các khoản vay cũ xuống tối đa 15%. Đây là nguyên nhân khiến doanh thu quý III giảm so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm.

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần xấp xỉ cùng kỳ, đạt 529 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 98 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.

Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 30/9 là 12.452 tỷ đồng, giảm 3,58% so với cuối năm 2011. Nợ xấu chiếm tỷ lệ 3,97%, tương ứng 495 tỷ đồng. Huy động vốn đến cuối tháng 9 là 16.562 tỷ đồng, tăng trưởng 11,73%.
 

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2012 của Navibank
Đơn vị: Tỷ đồng

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2012 của Navibank


Theo - HNX/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược