NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

Kết quả kinh doanh: 6 tháng, Navibank tăng trưởng tín dụng 2,45%

6 tháng, thu nhập lãi thuần tăng 24% nhưng lợi nhuận giảm nhẹ, xuống 91,5 tỷ đồng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank - Mã NVB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II, thu nhập lãi thuần của Navibank xấp xỉ cùng kỳ, đạt 178 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối từ lỗ 26 tỷ đồng năm trước còn lỗ 5 tỷ đồng trong quý này.

Lãi từ hoạt động khác giảm 77% so với cùng kỳ, xuống 3,9. Navibank có khoản thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần là 13,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không phát sinh khoản này.

Do chi phí hoạt động tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ  nên lợi nhuận của ngân hàng giảm. Lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần tăng 24% lên 383 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế Navibank giảm nhẹ, xuống 91,5 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm của Navibank là 2,45%. Nợ xấu tại thời điểm 30/6 là 3,14%.
 

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của Navibank
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HNX
Nguồn: HNX

Theo - HNX/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược