NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

NVB: Báo cáo quản trị bán niên 2012

Ngân hàng TMCP Nam Việt – Navibank (HNX: NVB) Báo cáo quản trị bán niên 2012.

Chi tiết xem file đính kèm


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,4 +0,4 (1,3%) 2,67,0
HSX185.794,9 +185.762,3 (569.823,0%) 2,20,0
HSX185.794,8 +185.770,1 (750.586,1%) 2,59,0
HSX283.115,7 +283.101,9 (2.051.462,8%) 2,36,9
HSX185.794,9 +185.759,4 (523.266,0%) 2,10,0
HSX79.626,5 +79.605,2 (373.733,1%) 3,24,3
HNX9,3 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX8,2 +0,1 (1,2%) -2,0-3,3
HSX398.131,3 +398.118,4 (3.074.273,3%) 2,49,5
HSX221.184,3 +221.156,1 (784.241,5%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược