NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Giao dịch nội bộ: NSC – Phó Tổng Giám đốc bán thành công 5.000 CP

Số cổ phiếu ông Nguyễn Hải Thọ - Phó Tổng Giám đốc của NSC nắm giữ sau giao dịch giảm xuống còn 22.770 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hải Thọ

Mã chứng khoán: NSC

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 27.770 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP

Số lượng CP đã bán: 5.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.770 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/3/2013 đến ngày 20/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX132.710,5 +132.699,7 (1.228.701,0%) 2,88,8
HSX17.695,1 +17.656,1 (45.214,0%) 8,94,7
HSX8.847,5 +8.837,5 (88.374,6%) 1,68,0
HSX44.236,8 +44.232,1 (941.109,4%) 2,38,5
HSX53.084,4 +53.065,5 (280.769,6%) 1,08,4
HSX575.078,5 +575.066,0 (4.582.199,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 -0,2 (-5,6%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược