NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Giao dịch nội bộ: NSC – Phó Tổng Giám đốc bán thành công 5.000 CP

Số cổ phiếu ông Nguyễn Hải Thọ - Phó Tổng Giám đốc của NSC nắm giữ sau giao dịch giảm xuống còn 22.770 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hải Thọ

Mã chứng khoán: NSC

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 27.770 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP

Số lượng CP đã bán: 5.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.770 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/3/2013 đến ngày 20/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,4 (67.438,1%) 2,88,8
HSX79.626,7 +79.581,7 (176.848,2%) 8,94,7
HSX513.147,2 +513.116,4 (1.665.962,3%) 1,68,0
HSX221.184,0 +221.179,5 (4.915.100,9%) 2,38,5
HSX628.162,9 +628.133,7 (2.151.142,7%) 1,08,4
HSX17.694,8 +17.684,6 (172.532,4%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,2 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược