NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Giao dịch liên quan: NSC – Vợ Thành viên BKS bán 6.000 CP

Sau giao dịch, số cổ phiếu vợ ông Đỗ Tiến Sỹ - Thành viên HĐQT của NSC nắm giữ giảm xuống còn 13.285 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nụ

Mã chứng khoán: NSC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 19.285 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đỗ Tiến Sỹ

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.000 CP

Số lượng CP đã bán: 6.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.285 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/3/2013 đến ngày 20/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,6 (68.485,2%) 2,88,8
HSX17.695,2 +17.651,8 (40.719,3%) 8,94,7
HSX212.337,0 +212.304,0 (643.345,4%) 1,68,0
HSX44.236,8 +44.232,2 (951.229,9%) 2,38,5
HSX690.094,4 +690.064,0 (2.269.947,3%) 1,08,4
HSX460.062,8 +460.052,2 (4.340.115,3%) 0,712,2
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 2,72,6
HNX3,3 +0,1 (3,1%) 1,12,9
UPCOM0,7 +0,1 (16,7%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược