NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Vi phạm CBTT: NSC – Vợ Trưởng BKS giao dịch nhưng không CBTT

Sở GDCK Tp.HCM cho biết, vợ ông Đỗ Tiến Sỹ – Thành viên Ban kiểm soát của CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC) giao dịch nhưng không thông báo.

 

Cụ thể, Bà Nguyễn Thị Nụ là vợ ông Đỗ Tiến Sỹ – Thành viên Ban kiểm soát của NSC đã bán 6.000 cổ phiếu NSC từ ngày 14/03/2013 đến ngày 18/03/2013 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược