NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: NSC – NDH Việt Nam đã mua 391.120 CP

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH NDH Việt Nam nắm giữ tại NSC tăng lên 5,21% và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 18/2/2013.

 

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Công ty TNHH NDH Việt Nam
 
Mã chứng khoán: NSC
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 39.420 CP, tỷ lệ 0,48%
 
Số lượng CP đã mua: 391.120 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 430.540 CP, tỷ lệ 5,21%
 
Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 18/2/2013.  

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,7 (81.821,0%) 2,88,8
HSX35.389,8 +35.351,8 (93.031,1%) 8,94,7
HSX176.947,3 +176.937,2 (1.751.853,5%) 1,68,0
HSX8.847,4 +8.843,2 (211.055,1%) 2,38,5
HSX778.567,9 +778.549,3 (4.185.748,8%) 1,08,4
HSX0,1 -10,9 (-98,9%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 -0,3 (-8,1%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược