NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: NSC – NDH Việt Nam đã mua 391.120 CP

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH NDH Việt Nam nắm giữ tại NSC tăng lên 5,21% và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 18/2/2013.

 

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Công ty TNHH NDH Việt Nam
 
Mã chứng khoán: NSC
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 39.420 CP, tỷ lệ 0,48%
 
Số lượng CP đã mua: 391.120 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 430.540 CP, tỷ lệ 5,21%
 
Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 18/2/2013.  

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.331,6%) 2,88,8
HSX176.947,6 +176.908,1 (447.868,6%) 8,94,7
HSX628.162,7 +628.148,1 (4.302.384,4%) 1,68,0
HSX460.062,8 +460.057,4 (8.519.581,1%) 2,38,5
HSX468.910,3 +468.888,9 (2.191.069,6%) 1,08,4
HSX460.062,9 +460.050,1 (3.608.236,1%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược