NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Công bố thông tin: NSC bị nhắc nhở chậm CBTT

HOSE nhắc nhở chậm công bố thông tin đối với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC) về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

 

Ngày 31/1/2013, Sở GDCK Tp.HCM đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức ký ngày 27/12/2012 và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ký ngày 28/12/2012 và thay đổi giấy đăng ký kinh doanh.

Như vậy, NSC đã không công bố thông tin theo quy định hiện hành. 

Công bố thông tin: NSC bị nhắc nhở chậm CBTTNSC

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,4 -0,3 (-8,1%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược