NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Công bố thông tin: NSC thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC) công bố thông tin về việc thay đổi giấy đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ.

 

Theo giấy đăng ký kinh doanh mới, vốn điều lệ của NSC tăng từ 82.561.610.000 VNĐ lên 100.298.380.000 VNĐ.

Thời điểm thay đổi kể từ ngày 21/01/2013. Các nội dung thay đổi công ty đã công bố trên trang web của công ty: www.vinaseed.com.vn

Công bố thông tin: NSC thay đổi giấy đăng ký kinh doanhNSC

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược