NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Công bố thông tin: NSC đã phát hành 1,65 triệu cổ phiếu

CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC) báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Theo đó, NSC đã phát hành 1.650.637 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu tại ngày báo cáo là 9.906.798 cổ phiếu đang lưu hành.

Ngày 28/12, NSC thông báo đã phát hành 124.230 cổ phiếu cho 82 người lao động.

Tổng số cổ phiếu hiện tại của NSC là 10.029.838 CP.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,4 -0,3 (-8,1%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược