NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Quyền lợi cổ đông: NSC – 7/2 GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Ngày tổ chưc đại hội dự kiến vào 21/3/2013.

Ngày 30/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 72/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã CK: NSC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 18/02/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Nội dung cụ thể:

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: 8h30 sáng ngày 21/03/2013
  • Địa điểm thực hiện: Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
  • Tài liệu họp Đại hội cổ đông cung cấp tại website http://www.vinaseed.com.vn

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 0,85,8
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,7 0,0 (0,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược