NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Công bố thông tin: NSC đặt mục tiêu 96 tỷ đồng lợi nhuận

Cổ tức năm 2013 dự kiến chia ở mức 30%.

 CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các chỉ tiêu tài chính cho năm 2013.

Tổng doanh thu NSC đặt mục tiêu cho năm 2013 là 589,3 tỷ đồng và 96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ tức chi trả ở mức 30%.

Ngày 21/3/2013 NSC sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Chi tiết nghị quyết Hội đồng quản trị.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược